Zarządzanie kapitałem obrotowym – pomiar efektywności

65,00 

Brak w magazynie

Opis

Problem efektywności towarzyszy wszelkiemu ludzkiemu działaniu od zarania dziejów. Efektywność jest kluczowym elementem rozwoju człowieka służącym jego samorealizacji i przetrwaniu.[1] Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę ona jest. Często też sądzimy, że działamy efektywnie lub nawet rzeczywiście działamy efektywnie, ale działania te nie przynoszą końcowych oczekiwanych rezultatów. Ważne jest bowiem przy tym nie tylko zdefiniowanie samych pojęć związanych z efektywnością. Istotna staje się w tym przypadku ocena efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oparta na relacjach wartościowych – preferujących przejście od opisów do ocen wartościujących i wyjaśniających.[2]

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 63 000 znaków ze spacjami]

[1] Zob.: P. Drucker, Menedżer skuteczny, Biblioteka Nowoczesności, AE w Krakowie, Czytelnik, Kraków 1994, s. 182.

[2] W. Gabrusewicz, Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992, s. 81.