Logistyka w przedsiębiorstwie

59,00 

Opis

Ciężko odnaleźć jedną uniwersalną definicję logistyki. Tym bardziej że w biznesach różnych krajów, a także w różnych ośrodkach naukowych jest ona rozumiana odmiennie. Jedni utożsamiają ją z magazynowaniem, inni z transportem czy zaopatrzeniem, inni z systemami typu TUL (Transport-Umschlag-Lagerung czyli transportowo-przeładunkowo-magazynowymi), niektórzy z przepływami materii, inni wszystkich strumieni (także informacji, kapitału, pracy ludzkiej) postawienie znaku pomiędzy logistyką a podejściem systemowym. Wiele wątpliwości spowodował rozwój zarządzania łańcuchem dostaw, które dla jednych jest tożsame z logistyką, dla innych jej częścią, dla jeszcze innych to logistyka jest częścią zarządzania łańcuchem dostaw, a jeszcze dla innych są to obecnie dwie odrębne nauki). Stąd obecnie, w związku z ukazanym różnorodnym podejściem merytorycznym, w literaturze można spotkać bardzo wiele jej definicji…

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość koło 80 000 znaków ze spacjami]