Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

65,00 

Kurs Online Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Biorąc pod uwagę rozwój myśli przedsiębiorczej, nowopowstające trendy, reorganizację dużych przedsiębiorstw i unowocześnianie kierowania wszelkimi zasobami, należy wskazać wyraźnie wzrastającą tendencję, co do znaczenia ludzi w każdej firmie. Człowiek już od początku lat 70.tych stał się ogniwem rozumianym jako niepewny i zawodny element systemu, jednakże to właśnie do ludzi zaczęto dopasowywać pozostałe elementy składowe i na znaczeniu zyskała humanizacja pracy.

Szkolenie ma za zadanie ukazać jaka jest Istota zarządzania zasobami ludzkimi ukazując między innymi zasadnicze funkcje procesu zarządzania zasobami ludzkimi -  w tym: planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację i selekcję, wprowadzenie do pracy i planowanie karier, szkolenie pracowników, motywowanie pracowników do pracy.

Certyfikat zarządzania zasobami ludzkimi — zdobądź cenne uprawnienia

Kurs Zarządzanie zasobami ludzkimi pozwala w znaczący sposób usprawnić pracę osób pracujących w działach HR. Podczas szkolenia poruszamy zagadnienia związane ze skuteczną rekrutacją czy motywowaniem pracowników na podstawie sprawdzonych, skutecznych strategii. Forma online sprawia, że w szkoleniu może wziąć udział każdy, a liczba jego uczestników nie jest ograniczona dostępnością miejsc na sali czy koniecznością odbycia podróży służbowej. Certyfikat ukończenia kursy drukowany jest zaraz po jego zakończeniu, więc Klient może niemal natychmiast może pochwalić się zdobytymi uprawnieniami. Zapraszamy do skorzystania z oferty!

Przedstawione także zostały koncepcje i modele zarządzania kadrami.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 60 400 znaków ze spacjami]