Efektywny menedżer

65,00 

Opis

Szkolenia dla managerów

Kierownicy w organizacjach spełniają szereg różnorodnych ról i realizują wiele funkcji, które mają na celu sprawne funkcjonowanie wszystkich zasobów w obrębie danego przedsiębiorstwa. Role kierownicze stanowią swego rodzaju oczekiwania odnośnie pracy menedżera ze strony kadry zarządzającej i podległych mu pracowników. Są to pewne wzorce i standardy postępowań w poszczególnych obszarach organizacji. Każdy menedżer musi znać specyfikę swojej firmy i znać algorytmy zachowań właściwych dla poszczególnych grup pracowniczych. Ma to również nierozerwalny związek z kulturą organizacyjną firmy oraz jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Szkolenie porusza problem roli menedżera w organizacji, uwarunkowań jego skuteczności w świetle różnych rodzajów kompetencji oraz przedstawia różne style kierowania wykorzystywane w dzisiejszych organizacjach.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 52 500 znaków ze spacjami]