Zarządzanie wiedzą w organizacji

79,00 

Brak w magazynie

Opis

Współcześnie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania tematyką związaną z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy, w której o konkurencyjności organizacji w mniejszym stopniu decydują klasyczne czynniki wytwórcze, takie jak ziemia, surowce czy kapitał, w coraz większym zaś – wiedza i umiejętne jej wykorzystywanie. Dlatego też coraz częściej przedmiotem zainteresowania ekonomistów oraz teoretyków i praktyków zarządzania stają się aktywa niematerialne, w tym przede wszystkim wiedza.

Wiedza jest zasobem niezwykłym. Przejawia się ona na różne sposoby i przyjmuje różne postaci – znajduje się w głowach ludzi, uzewnętrznia się w produktach, usługach, procesach i procedurach, zawarta jest w instrukcjach i regulaminach, uwidacznia się w zachowaniu i postawach ludzi oraz prezentowanych przez nich wartościach, tkwi w sieciach relacji itd. Jednocześnie wiedza jest czymś nieuchwytnym, czego nie można dotknąć i zobaczyć. Choć termin wiedza jest powszechnie używany w języku potocznym, większość ludzi ma duży problem z jego zdefiniowaniem.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 68 400 znaków ze spacjami]