Zarządzanie konfliktem

79,00 

Brak w magazynie

Opis

Dyskusje, nieporozumienia, sytuacje stresowe są nieodzownym elementem ludzkiego życia zwłaszcza w sferze zawodowej. Najczęściej konflikty te rozwiązywane są w sposób nieprawidłowy co powoduje ich zacienienie i pogłębienie. Istnieje szereg rozmaitych czynników, które w różnym stopniu decydują o jakości kontaktów interpersonalnych w przedsiębiorstwie. Należy zaliczyć tutaj między innymi: cechy grupy, zasady jej funkcjonowania, indywidualne różnice między jej członkami oraz sposób postrzegania poszczególnych sytuacji. Na cykl szkoleniowy składają się zagadnienia związane z pojęciem konfliktu: różnicy w podejściu do konfliktu kiedyś i obecnie, traktowania go jako swoistego mechanizmu regulującego, zagadnienia kolejne to problematyka związana z przyczynami powstawania konfliktów: ich źródłami i rodzajami. Kolejna część przedstawia sposoby rozwiązania konfliktów: style, tradycyjne i nowoczesne metody podejścia. W części ostatniej znajdziemy informacje o technikach rozwiazywania konfliktów takich jak negocjacje, mediacje i arbitraż.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 104 500 znaków ze spacjami]