Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach

49,00 

Brak w magazynie

Kategorie: ,

Opis

Wiele pytań na progu XXI wieku pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Jednak większość z nas zgadza się, że akceleracja zdarzeń związanych z postępem będzie nadal rosnąć, a jej tempo nie będzie malało. Zaistniałe w związku tymi procesami środowisko firmy charakteryzuje się wysoką zmiennością, przez co narzuca decydentom systemów gospodarczych wymóg wykształcania i rozwijania zdolności adaptacyjnych czy mówiąc ogólniej dostosowawczych. Warunkiem przetrwania organizacji przyszłości będzie stałe balansowanie na krawędzi porządku i chaosu, by uzyskać pełnię cech, o których teoretycy zarządzania pisali już od dawna, tj. zdolności do samoorganizowania, samo regulowania, adaptowania.

Organizacje są żywymi organizmami i jako takie mają zdolność do samoorganizowania się – utrzymania się przy życiu, podnoszenia złożoności i utrwalania ładu w stopniu jaki jest niezbędny. Są one w stanie reagować inteligentnie na bodźce wskazujące na potrzebę zmian oraz organizować się, a następnie reorganizować w struktury adaptatywne bez zewnętrznie narzuconego planu. Przedsiębiorstwa szukają więc własnych dróg dostosowywania się, przy czym każde z nich charakteryzuje się różną zdolnością dostosowawczą, a przez to różną skutecznością i efektywnością. Ważne jest uświadomienie zmian, z jakimi trzeba się zmierzyć po przełomie postindustrialnym, w XXI wieku, wyznaczającym początek ery informacji.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 53 300 znaków ze spacjami]