Procesy zarządzania wiedzą w organizacji

89,00 

Brak w magazynie

Opis

Współcześnie, w gospodarce opartej na wiedzy, zasobem o strategicznym znaczeniu dla wielu organizacji jest wiedza, a umiejętne nią zarządzanie w znacznym stopniu determinuje konkurencyjność organizacji na rynku. Wiedza jest zasobem specyficznym, toteż zarządzanie nią różni się od zarządzania innymi zasobami organizacji. Na potrzeby dalszych rozważań zarządzanie wiedzą definiuje się jako zestaw systematycznych, zorganizowanych, przemyślanych oraz elastycznych działań skierowanych na zasoby wiedzy (indywidualnej i zbiorowej, jawnej i ukrytej) organizacji, podejmowanych i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Działania te umożliwiają realizację procesów zarządzania wiedzą (lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się, zachowywanie, wykorzystywanie w działaniach) oraz kształtują środowisko (ludzkie, techniczne, kulturowe) sprzyjające ZW. W działaniach tych wykorzystuje się odpowiednie metody i narzędzia umożliwiające zarządzanie wiedzą.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 84 300 znaków ze spacjami]