Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji

69,00 

Brak w magazynie

Opis

Majątek przedsiębiorstwa musi być finansowany z określonych źródeł. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej wiążę się z gospodarowaniem posiadanym majątkiem oraz jego ciągłym odnawianiem i powiększaniem. W związku z tymi procesami konieczne jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania.

Leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form finansowania działalności gospodarczej zaraz po kredycie. Polega na przekazywaniu przez leasingodawcę leasingobiorcy rzeczy do korzystania za ustaloną w umowie opłatą.  Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 68 900 znaków ze spacjami]