Logistyka w przedsiębiorstwie

59,00 

Brak w magazynie

Opis

Kursy i szkolenia logistyczne – logistyka w przedsiębiorstwie/w firmie – kurs z logistyki online

Oferujemy Państwu nasz sztandarowy kurs logistyczny „Logistyka w przedsiębiorstwie”, biorąc pod uwagę nasze kursy logistyczne ten jest najbardziej uniwersalny, przeznaczony dla praktycznie każdego odbiorcy. Mimo ze oferujemy liczne kursy z logistyki online ten będzie przydatny zarówno dla każdego początkującego, jak i pewnie osoby już mające styczność z praktyką logistyki i takie, które odbyły inne szkolenia logistyczne, znajdą w nim wiele interesujących informacji. Ten kurs logistyki pokazuje logistykę jako podejście systemowe, obejmujące (czy wręcz łączące) całość działań w organizacji. Dlatego więc, mimo że warto zobaczyć bardziej ukierunkowane (np. na pracę magazynu, zaopatrzenia czy planowanie produkcji) szkolenia logistyczne, z tym powinien zapoznać się każdy pracujący w logistyce. Nasz kurs logistyczny pokazuje bowiem, jak działania w jednym z obszarów (np. transportu czy planowania produkcji) wpływają na inne obszary (np. zaopatrzenie czy pracę magazynu). Biorąc pod uwagę inne kursy z logistyki online takiej wiedzy na ogół w nich nie znajdziesz. Jeśli spojrzysz na oferowane na rynku kursy logistyczne, to zobaczysz, że koncentrują się one zazwyczaj na wycinku działań logistyki nie odnosząc ich do efektywności firmy jako całości.

Ciężko odnaleźć jedną uniwersalną definicję logistyki (i jeśli miałeś już do czynienia z tą branża bądź przeszedłeś kursy logistyczne, doskonale o tym wiesz). Tym bardziej że w biznesach różnych krajów, a także w różnych ośrodkach naukowych jest ona rozumiana odmiennie. Jedni utożsamiają ją z magazynowaniem, inni z transportem czy zaopatrzeniem, inni z systemami typu TUL (Transport-Umschlag-Lagerung czyli transportowo-przeładunkowo-magazynowymi), niektórzy z przepływami materii, inni wszystkich strumieni (także informacji, kapitału, pracy ludzkiej) postawienie znaku pomiędzy logistyką a podejściem systemowym. Wiele wątpliwości spowodował rozwój zarządzania łańcuchem dostaw, które dla jednych jest tożsame z logistyką, dla innych jej częścią, dla jeszcze innych to logistyka jest częścią zarządzania łańcuchem dostaw, a jeszcze dla innych są to obecnie dwie odrębne nauki). Stąd obecnie, w związku z ukazanym różnorodnym podejściem merytorycznym, w literaturze można spotkać bardzo wiele jej definicji… Nie chcemy, byś (biorąc za przykład niejeden inny kurs logistyki) otrzymał narządzie, które ograniczy Twoje spojrzenie na logistykę tylko do jednego obszaru, bądź tylko do niektórych działań.

Nasze kursy z logistyki online są wypracowane tak, by każdy biorący w nich udział znalazł coś dla siebie. Nasze kursy logistyczne mimo tego, że są w formie nauki przez Internet (a właściwie dlatego że są to właśnie kursy z logistyki online) oferują łatwy dostęp do materiałów. Aby ukończyć ten kurs logistyczny nie musisz tracić czasu na dojazd, a przyswajać wiedzę możesz w każdym momencie. Ten kurs logistyki, podobne jak nasze pozostałe szkolenia logistyczne, kończy się testem, co pozwala Ci sprawdzić swoją nowo nabytą wiedzę. Możesz też, po jego ukończeniu, w każdym momencie wydrukować sobie certyfikat, który poświadcza zdobyte przez Ciebie informacje o logistyce.

Co składa się na oferowany Ci kurs logistyki zatytułowany „Logistyka w przedsiębiorstwie”,?

Pierwszą część, która obejmuje nasz kurs logistyczny stanowi wprowadzeni do tematyki związanej z logistyka jako taką. Przedstawiamy tu jej genezę, rys historyczny, a co najważniejsze – zakres zastosowania. Kolejna odsłona to przedstawienie definicje logistyki (o jej niejednoznaczności wspominaliśmy wcześnie opisując ten kurs logistyczny) i jej założeń (związanych prognozowaniem potrzeb materiałowych, zaopatrzeniem, marketingiem zakupów, magazynowaniem, operacjami manipulacyjnymi, zasilaniem stanowisk pracy w materiały, surowce, podzespoły, pakowaniem i konfekcjonowaniem, transportem, gospodarką opakowaniami i odpadami produkcyjnymi, serwisem,

pozyskiwaniem, przetwarzaniem, magazynowaniem i dystrybucją informacji związanych z tymi czynnościami). Trzecia część kursu ukazuje podstawę podejścia logistycznego – logistykę jako system warunkujący wysoką efektywność funkcjonowania organizacji jako całości. Część czwarta schodzi do podpoziomu (podsystemu) logistyki zaopatrzenia. Część piąta ukazuje podsystem logistyki produkcji. A część szósta podsystem logistyki dystrybucji. W ten sposób nasz kurs logistyczny nawiązuje do logistyki jako systemu ZPD (zaopatrzenie-produkcja-dystrybucja). Kolejne części to informacje ukazujące jak traktować logistykę w ujęciu holistycznym, a ostatnie dwa moduły z których składa się ten kurs logistyki koncentrują się na wpływie i powiązaniu logistyki z marketingiem i obsługą klienta.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość koło 80 000 znaków ze spacjami]

Kursy i szkolenia logistyczne – logistyka w przedsiębiorstwie/w firmie – kurs z logistyki online. Kurs logistyczny z certyfikatem! Profesjonalny kurs logistyki.