Konkurencyjność przedsiębiorstwa a zaangażowanie i współdziałanie wszystkich pracowników

29,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Współczesna literatura podaje liczne przykłady czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstwa. Nie można kwestionować, że aspekty takie jak: niskie koszty wytwarzania, właściwy, dobry jakościowo produkt, odpowiednia polityka wobec innych podmiotów gospodarujących, zdolność do wprowadzania innowacji, zasoby są czynnikami, które mają ogromny wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Czy jednak samo zdefiniowanie tych obszarów jest czynnikiem wystarczającym, by przedsiębiorstwo mogło czuć się liderem na rynku? Czy firma, która obecnie, dzięki zasięgnięciu opinii ekspertów, zakupie nowych technologii, może czuć się bezpiecznie? Na oba pytania należy odpowiedzieć przecząco. Ponieważ sytuacja rynkowa przedsiębiorstwa nie jest układem stałych zależności i powiązań pomiędzy jej dostawcami, odbiorcami i konkurentami w środowisku determinowanym przez politykę i sytuację gospodarczą kraju, regionu, dostępną technologię lecz podlega ciągłym zmianom, firma, która w dniu dzisiejszym jest liderem, w dniu jutrzejszym może okazać się bankrutem. Przedsiębiorstwo, które dokonało nawet najtrafniejszego zakupu wiedzy, rozwiązań, nie zdobędzie czołowej pozycji na rynku bez kadr, które będą mogły te założenia wprowadzić w życie.

Co jest więc czynnikiem podstawowym, który umożliwia wykorzystanie szans i unikanie zagrożeń, jakie napotyka każde przedsiębiorstwo w swojej działalności? Czynnikiem tym są zaangażowani w powodzenie zakładu jako całości i współpracujący ze sobą pracownicy – różnych szczebli i specjalności, ale połączeni wspólnym celem, którym jest dobro przedsiębiorstwa.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 47 000 znaków ze spacjami]