Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową

49,00 

Brak w magazynie

Opis

Każdy podmiot gospodarczy za cel swojej działalności posiada maksymalizację zysku dla swoich właścicieli. W tym celu niezbędne jest dokonywanie odpowiednich decyzji przede wszystkim na płaszczyźnie finansowej. Rachunkowość stanowi najbardziej newralgiczne ogniwo przedsiębiorstwa, ponieważ zarzadzanie zasobami ekonomicznymi determinuje jej przetrwanie i rozwój. W tym celu dokonuje się szeregu operacji finansowych, aby zapewnić jak najwięcej korzyści z posiadanych aktywów. Zazwyczaj najczęstszym źródłem kłopotów firm ma swoje źródło w zachwianiu płynności finansowej, a więc utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 59 000 000 znaków ze spacjami]