Efektywny menedżer

65,00 

Brak w magazynie

Certyfikowane szkolenia menedżerskie

Skuteczne kierowanie zespołem współpracowników czy zarządzanie projektem wymaga nie tylko wrodzonych umiejętności przywódczych, ale też ciągłego poszerzania wiedzy. Dlatego też naszym Klientom oferujemy szkolenia dla managerów online, które można pobrać w formie dokumentu PDF. Wyczerpujące opracowanie zagadnień umożliwia poznanie różnych stylów zarządzania czy motywowania pracowników w celu uzyskania lepszych wyników.

Profesjonalne szkolenia dla managerów online

Ogromną zaletą naszych certyfikowanych szkoleń managerskich jest możliwość niemal natychmiastowego uzyskania certyfikatu jego ukończenia. To doskonała okazja do tego, by rozbudować swoje CV, zdobyć cenną wiedzę lub ją usystematyzować. W przypadku zainteresowania kursem serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia dla managerów

Kierownicy w organizacjach spełniają szereg różnorodnych ról i realizują wiele funkcji, które mają na celu sprawne funkcjonowanie wszystkich zasobów w obrębie danego przedsiębiorstwa. Role kierownicze stanowią swego rodzaju oczekiwania odnośnie pracy menedżera ze strony kadry zarządzającej i podległych mu pracowników. Są to pewne wzorce i standardy postępowań w poszczególnych obszarach organizacji. Każdy menedżer musi znać specyfikę swojej firmy i znać algorytmy zachowań właściwych dla poszczególnych grup pracowniczych. Ma to również nierozerwalny związek z kulturą organizacyjną firmy oraz jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Szkolenie porusza problem roli menedżera w organizacji, uwarunkowań jego skuteczności w świetle różnych rodzajów kompetencji oraz przedstawia różne style kierowania wykorzystywane w dzisiejszych organizacjach.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 52 500 znaków ze spacjami]