Analiza kosztów rodzajowych

79,00 

Brak w magazynie

Opis

Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej opiera się na wielu procesach, które stanowią jej elementy składowe. Są to procesy gospodarcze, które polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji z wielu dziedzin biznesu. Są to między innymi zasoby, jakie przedsiębiorstwo posiada, technologia, wiedza, czy cały obszar ekonomiczno-finansowy. Każda z tych płaszczyzn jest bardzo istotna dla funkcjonowania danej organizacji na rynku. Bezsprzecznie jednak najbardziej wymiernym i newralgicznym obszarem w firmie są finanse w postaci rachunków zysków i strat, czy wskaźników płynności finansowej.

Jedną z najważniejszych grup informacji, które znajdują się w procesie analizy w przedsiębiorstwie są ponoszone koszty związane z wszelkimi przejawami działalności operacyjnej firmy. Istota tego zagadnienia jest ważna z punktu widzenia samego podłoża i celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie wprowadza do tematyki kosztów przedstawiając ich pojęcie i kryteria ich klasyfikacji, a w dalszej części ukazuje różnice pomiędzy koszt księgowym a koszt ekonomicznym,  czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów, warianty ich ewidencji i sam sposób ewidencji oraz metody analizy kosztów prostych z bieżącej działalności.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 84 300 znaków ze spacjami]