Zarządzanie hierarchiczne w administracji

39,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Hierarchiczność w organizacji pozwala na zminimalizowanie chaosu i prowadzi do określonego porządku – do którego dążą wszyscy jej członkowie. Powstaje ona z nadania, zaś jej głębokość zależy od stopnia uporządkowania i skomplikowania układu działania, a na uszeregowanie wpływają relacje: treściowe, strukturalne
i funkcjonalne[1].

Organizacja określana mianem hierarchicznej posiada rozbudowany układ szczebli w swojej strukturze, na czele której zawsze stoi główny decydent, który jest odpowiedzialny za działalność operacyjną organizacji jako całości, na kolejnych szczeblach znajdują się kierownicy niższych stopni. Najczęściej hierarchia składa się
z członów: kierowniczego, pośredniczącego i wykonawczego[2].

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 89 500 znaków ze spacjami]
[1] P.Banaszyk, R.Banaszyk-Fimińska, Podstawy organizacji i zarządzania, Słupsk 1997, s.33.
[2] Tamże, s.34.