ISO w administracji publicznej

50,00 

Brak w magazynie

Kategoria:

Opis

Problematyka jakości we współczesnych koncepcjach zarządzania pełni bardzo ważną funkcję. Na wstępie należy zadać sobie jednak pytanie, jak powinno definiować się zagadnienie jakości i jakie parametry można do tego pojęcia przypisać. Podejście do jakości ewoluowało bardzo znacząco na przestrzeni wielu lat historii. Pierwsze próby definiowania jakości pojawiły się już w czasach starożytnych, kiedy to greccy filozofowie utożsamiali ją z doskonałością.

Jakość w jednostkach samorządu terytorialnego stanowi bardzo istotne zagadnienie i aby moc jednoznacznie ją zdefiniować należy wyszczególnić rodzaje usług publicznych. Należy również odpowiedzieć sobie na pytanie kto jest odbiorca świadczonych usług i jakie są determinanty prawidłowej obsługi petenta i załatwienia sprawy w administracji publicznej, aby jakość tych usług kształtowała się na jak najwyższym poziomie.

PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 66 300 znaków ze spacjami]