Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

49,00 

Opis

Dynamicznie zmieniające się otoczenie, rozwój technologii i pojawienie się nowych potrzeb w społeczeństwie sprawiły, że zupełnie inaczej zaczęto dostrzegać funkcjonowanie jednostek administracji publicznej. Na wszystkich szczeblach organizacji kierownicy muszą rozwiązywać różne problemy oraz podejmować decyzje, od których zależy nie tylko jakość zarządzania organizacją, ale i efektywność jego działania na rynku i w otoczeniu. Nowe menedżerskie podejście do administracji publicznej sprawiło, że organizacje te zaczęły dostrzegać potrzebę wykorzystywania mechanizmów rynkowych. Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji staje się jednak zadaniem coraz trudniejszym i bardziej złożonym, gdyż wciąż rośnie złożoność i ważność problemów, sytuacji decyzyjnych oraz sposobów ich rozwiązywania. Nowe modele i koncepcje  zarządzania publicznego zwiększyły nacisk na ekonomiczne aspekty wydatkowania publicznych środków finansowych, na poprawę jakości usług publicznych oraz zapewnienie większej skuteczności działań organizacji publicznych. Administracja publiczna jest obecnie bardziej nastawiona na osiąganie wyników, zadowolenie interesantów oraz decentralizację zarządzania. Taka zmiana w dłuższej perspektywie umożliwia wyższą  skuteczność organizacji publicznych.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie, szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi przez internet szkolenie online zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenie przez internet zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność, zarządzanie, szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi online, szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online ZZL w administracji, szkolenie przez internet ZZL w administracji, szkolenie ZZL w administracji online, szkolenie ZZL w administracji przez internet, szkolenie administracja, administracja szkolenie, szkolenie z administracja, szkolenie z administracja przez internet szkolenie online administracja, szkolenie przez internet administracja
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 66 300 znaków ze spacjami]