Zarządzanie wiedzą w organizacji

79,00 

Opis

Współcześnie obserwuje się ogromny wzrost zainteresowania tematyką związaną z budowaniem gospodarki opartej na wiedzy, w której o konkurencyjności organizacji w mniejszym stopniu decydują klasyczne czynniki wytwórcze, takie jak ziemia, surowce czy kapitał, w coraz większym zaś – wiedza i umiejętne jej wykorzystywanie. Dlatego też coraz częściej przedmiotem zainteresowania ekonomistów oraz teoretyków i praktyków zarządzania stają się aktywa niematerialne, w tym przede wszystkim wiedza.

Wiedza jest zasobem niezwykłym. Przejawia się ona na różne sposoby i przyjmuje różne postaci – znajduje się w głowach ludzi, uzewnętrznia się w produktach, usługach, procesach i procedurach, zawarta jest w instrukcjach i regulaminach, uwidacznia się w zachowaniu i postawach ludzi oraz prezentowanych przez nich wartościach, tkwi w sieciach relacji itd. Jednocześnie wiedza jest czymś nieuchwytnym, czego nie można dotknąć i zobaczyć. Choć termin wiedza jest powszechnie używany w języku potocznym, większość ludzi ma duży problem z jego zdefiniowaniem.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie zarządzanie wiedzą, zarządzanie wiedzą szkolenie, szkolenie z zarządzania wiedzą, szkolenie z zarządzania wiedzą przez internet szkolenie online zarządzanie wiedzą, szkolenie przez internet zarządzanie wiedzą, efektywność, zarządzanie, szkolenie zarządzanie wiedzą online, szkolenie zarządzanie wiedzą przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online zarządzanie wiedzą w organizacji, szkolenie przez internet zarządzanie wiedzą w organizacji, szkolenie zarządzanie wiedzą w organizacji online, szkolenie zarządzanie wiedzą w organizacji przez internet
[szacunkowa objętość: około 68 400 znaków ze spacjami]