Zarządzanie kapitałem obrotowym – teoria nauki o finansach a praktyka gospodarcza

79,00 

Opis

Wraz z rozwojem konkurencji rynkowej, coraz większego znaczenia nabiera umiejętność właściwego wykorzystania przez przedsiębiorstwo kapitału. W opracowaniu skoncentrowano się na zarządzaniu kapitałem obrotowym, a w szczególności zapasami i należnościami oraz zobowiązaniami, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu cyklu konwersji gotówki. Cykl ten jest niezwykle istotny z punktu widzenia zarządzania finansami. Równy jest okresowi od momentu zapłaty za materiały do produkcji, do momentu, gdy wpłyną pieniądze ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych z tych materiałów. Rzutuje więc on w istotny sposób na zapotrzebowanie na kapitał, a także na efektywność ekonomiczną, która zależy od szybkości tego cyklu i od uzyskiwanej marży.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie Zarządzanie kapitałem obrotowym, Zarządzanie kapitałem obrotowym szkolenie, szkolenie z Zarządzania kapitałem obrotowym, szkolenie z Zarządzania kapitałem obrotowym przez internet szkolenie online Zarządzanie kapitałem obrotowym, szkolenie przez internet Zarządzanie kapitałem obrotowym, efektywność, zarządzanie, szkolenie Zarządzanie kapitałem obrotowym online, szkolenie Zarządzanie kapitałem obrotowym przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online kapitał obrotowy, szkolenie przez internet kapitał obrotowy, szkolenie kapitał obrotowy online, szkolenie kapitał obrotowy przez internet
[szacunkowa objętość: około 71 500 znaków ze spacjami]