Promocja!

Zarządzanie hierarchiczne w administracji

59,00 

Kategoria:

Opis

Hierarchiczność w organizacji pozwala na zminimalizowanie chaosu i prowadzi do określonego porządku – do którego dążą wszyscy jej członkowie. Powstaje ona z nadania, zaś jej głębokość zależy od stopnia uporządkowania i skomplikowania układu działania, a na uszeregowanie wpływają relacje: treściowe, strukturalne
i funkcjonalne[1].

Organizacja określana mianem hierarchicznej posiada rozbudowany układ szczebli w swojej strukturze, na czele której zawsze stoi główny decydent, który jest odpowiedzialny za działalność operacyjną organizacji jako całości, na kolejnych szczeblach znajdują się kierownicy niższych stopni. Najczęściej hierarchia składa się
z członów: kierowniczego, pośredniczącego i wykonawczego[2].

Słowa kluczowe:
szkolenie Zarządzanie hierarchiczne, Zarządzanie hierarchiczne szkolenie, szkolenie z Zarządzania hierarchicznego, szkolenie z Zarządzania hierarchicznego przez internet szkolenie online Zarządzanie hierarchiczne, szkolenie przez internet Zarządzanie hierarchiczne, efektywność, zarządzanie, szkolenie logistyka online, szkolenie Zarządzanie hierarchiczne przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, e-szkolenie Zarządzanie hierarchiczne, e-learning przez internet Zarządzanie hierarchiczne, szkolenie e-learningowe Zarządzanie hierarchiczne online, e-szkolenie Zarządzanie hierarchiczne przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 89 500 znaków ze spacjami]
[1] P.Banaszyk, R.Banaszyk-Fimińska, Podstawy organizacji i zarządzania, Słupsk 1997, s.33.
[2] Tamże, s.34.