Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach

49,00 

Kategorie: ,

Opis

Wiele pytań na progu XXI wieku pozostaje wciąż bez odpowiedzi. Jednak większość z nas zgadza się, że akceleracja zdarzeń związanych z postępem będzie nadal rosnąć, a jej tempo nie będzie malało. Zaistniałe w związku tymi procesami środowisko firmy charakteryzuje się wysoką zmiennością, przez co narzuca decydentom systemów gospodarczych wymóg wykształcania i rozwijania zdolności adaptacyjnych czy mówiąc ogólniej dostosowawczych. Warunkiem przetrwania organizacji przyszłości będzie stałe balansowanie na krawędzi porządku i chaosu, by uzyskać pełnię cech, o których teoretycy zarządzania pisali już od dawna, tj. zdolności do samoorganizowania, samo regulowania, adaptowania.

Organizacje są żywymi organizmami i jako takie mają zdolność do samoorganizowania się – utrzymania się przy życiu, podnoszenia złożoności i utrwalania ładu w stopniu jaki jest niezbędny. Są one w stanie reagować inteligentnie na bodźce wskazujące na potrzebę zmian oraz organizować się, a następnie reorganizować w struktury adaptatywne bez zewnętrznie narzuconego planu. Przedsiębiorstwa szukają więc własnych dróg dostosowywania się, przy czym każde z nich charakteryzuje się różną zdolnością dostosowawczą, a przez to różną skutecznością i efektywnością. Ważne jest uświadomienie zmian, z jakimi trzeba się zmierzyć po przełomie postindustrialnym, w XXI wieku, wyznaczającym początek ery informacji.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie procesy dostosowawcze, procesy dostosowawcze szkolenie, szkolenie z procesy dostosowawcze, szkolenie z procesy dostosowawcze przez internet szkolenie online procesy dostosowawcze, szkolenie przez internet procesy dostosowawcze, efektywność, zarządzanie, szkolenie procesy dostosowawcze online, szkolenie procesy dostosowawcze przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach, szkolenie przez internet Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach, szkolenie Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach online, szkolenie Zagrożenia towarzyszące procesom dostosowawczym w organizacjach przez internet
[szacunkowa objętość: około 53 300 znaków ze spacjami]