Procesy zarządzania wiedzą w organizacji

89,00 

Opis

Współcześnie, w gospodarce opartej na wiedzy, zasobem o strategicznym znaczeniu dla wielu organizacji jest wiedza, a umiejętne nią zarządzanie w znacznym stopniu determinuje konkurencyjność organizacji na rynku. Wiedza jest zasobem specyficznym, toteż zarządzanie nią różni się od zarządzania innymi zasobami organizacji. Na potrzeby dalszych rozważań zarządzanie wiedzą definiuje się jako zestaw systematycznych, zorganizowanych, przemyślanych oraz elastycznych działań skierowanych na zasoby wiedzy (indywidualnej i zbiorowej, jawnej i ukrytej) organizacji, podejmowanych i wykonywanych z zamiarem osiągnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny. Działania te umożliwiają realizację procesów zarządzania wiedzą (lokalizowanie, pozyskiwanie, rozwijanie, dzielenie się, zachowywanie, wykorzystywanie w działaniach) oraz kształtują środowisko (ludzkie, techniczne, kulturowe) sprzyjające ZW. W działaniach tych wykorzystuje się odpowiednie metody i narzędzia umożliwiające zarządzanie wiedzą.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie zarządzanie wiedzą, zarządzanie wiedzą szkolenie, szkolenie z zarządzania wiedzą, szkolenie z zarządzania wiedzą przez internet szkolenie online zarządzanie wiedzą, szkolenie przez internet zarządzanie wiedzą, efektywność, zarządzanie, szkolenie zarządzanie wiedzą online, szkolenie zarządzanie wiedzą przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online Procesy zarządzania wiedzą w organizacji, szkolenie przez internet Procesy zarządzania wiedzą w organizacji, szkolenie Procesy zarządzania wiedzą w organizacji online, szkolenie Procesy zarządzania wiedzą w organizacji przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 84 300 znaków ze spacjami]