Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji

69,00 

Opis

Majątek przedsiębiorstwa musi być finansowany z określonych źródeł. Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej wiążę się z gospodarowaniem posiadanym majątkiem oraz jego ciągłym odnawianiem i powiększaniem. W związku z tymi procesami konieczne jest znalezienie odpowiedniego źródła finansowania.

Leasing jest jedną z najczęściej stosowanych form finansowania działalności gospodarczej zaraz po kredycie. Polega na przekazywaniu przez leasingodawcę leasingobiorcy rzeczy do korzystania za ustaloną w umowie opłatą.  Przedmiotem leasingu może być rzecz ruchoma lub nieruchoma, służąca celom zarobkowym użytkownika, dobro o charakterze inwestycyjnym.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie Leasing, Leasing szkolenie, szkolenie z Leasing, szkolenie z Leasing przez internet szkolenie online Leasing, szkolenie przez internet Leasing, efektywność, zarządzanie, szkolenie Leasing online, szkolenie Leasing przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji, szkolenie przez internet Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji, szkolenie Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji online, szkolenie Leasing na tle innych metod finansowania inwestycji przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 68 900 znaków ze spacjami]