Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową

49,00 

Opis

Każdy podmiot gospodarczy za cel swojej działalności posiada maksymalizację zysku dla swoich właścicieli. W tym celu niezbędne jest dokonywanie odpowiednich decyzji przede wszystkim na płaszczyźnie finansowej. Rachunkowość stanowi najbardziej newralgiczne ogniwo przedsiębiorstwa, ponieważ zarzadzanie zasobami ekonomicznymi determinuje jej przetrwanie i rozwój. W tym celu dokonuje się szeregu operacji finansowych, aby zapewnić jak najwięcej korzyści z posiadanych aktywów. Zazwyczaj najczęstszym źródłem kłopotów firm ma swoje źródło w zachwianiu płynności finansowej, a więc utraty zdolności do regulowania bieżących zobowiązań.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie Faktoring, Faktoring szkolenie, szkolenie z Faktoring, szkolenie z Faktoring przez internet szkolenie online Faktoring, szkolenie przez internet Faktoring, efektywność, zarządzanie, szkolenie Faktoring online, szkolenie Faktoring przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową, szkolenie przez internet Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową, szkolenie Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową online, szkolenie Faktoring jako narzędzie zarządzania płynnością finansową przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 59 000 000 znaków ze spacjami]