Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

65,00 

Opis

Biorąc pod uwagę rozwój myśli przedsiębiorczej, nowopowstające trendy, reorganizację dużych przedsiębiorstw i unowocześnianie kierowania wszelkimi zasobami, należy wskazać wyraźnie wzrastającą tendencję, co do znaczenia ludzi w każdej firmie. Człowiek już od początku lat 70.tych stał się ogniwem rozumianym jako niepewny i zawodny element systemu, jednakże to właśnie do ludzi zaczęto dopasowywać pozostałe elementy składowe i na znaczeniu zyskała humanizacja pracy.

Szkolenie ma za zadanie ukazać jaka jest Istota zarządzania zasobami ludzkimi ukazując między innymi zasadnicze funkcje procesu zarządzania zasobami ludzkimi –  w tym: planowanie potrzeb kadrowych, rekrutację i selekcję, wprowadzenie do pracy i planowanie karier, szkolenie pracowników, motywowanie pracowników do pracy. Przedstawione także zostały koncepcje i modele zarządzania kadrami.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie zasobami ludzkimi szkolenie, szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi, szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi przez internet szkolenie online zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenie przez internet zarządzanie zasobami ludzkimi, efektywność, zarządzanie, szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi online, szkolenie zarządzanie zasobami ludzkimi przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online ZZL w przedsiębiorstwie, szkolenie przez internet ZZL w przedsiębiorstwie, szkolenie ZZL w przedsiębiorstwie online, szkolenie ZZL w przedsiębiorstwie przez internet
[szacunkowa objętość: około 60 400 znaków ze spacjami]