Efektywny menedżer

65,00 

Opis

Kierownicy w organizacjach spełniają szereg różnorodnych ról i realizują wiele funkcji, które mają na celu sprawne funkcjonowanie wszystkich zasobów

w obrębie danego przedsiębiorstwa. Role kierownicze stanowią swego rodzaju oczekiwania odnośnie pracy menedżera ze strony kadry zarządzającej i podległych mu pracowników. Są to pewne wzorce i standardy postępowań w poszczególnych obszarach organizacji. Każdy menedżer musi znać specyfikę swojej firmy i znać algorytmy zachowań właściwych dla poszczególnych grup pracowniczych. Ma to również nierozerwalny związek z kulturą organizacyjną firmy oraz jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym.

Szkolenie porusza problem roli menedżera w organizacji, uwarunkowań jego skuteczności w świetle różnych rodzajów kompetencji oraz przedstawia różne style kierowania wykorzystywane w dzisiejszych organizacjach.

 

Słowa kluczowe:
szkolenie Efektywny menedżer, Efektywny menedżer szkolenie, szkolenie z Efektywny menedżer, szkolenie z Efektywny menedżer przez internet szkolenie online Efektywny menedżer, szkolenie przez internet Efektywny menedżer, efektywność, zarządzanie, szkolenie Efektywny menedżer online, szkolenie Efektywny menedżer przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online Efektywny menadżer, szkolenie przez internet Efektywny menadżer, szkolenie Efektywny menadżer online, szkolenie Efektywny menadżer przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 52 500 znaków ze spacjami]