Analiza kosztów rodzajowych

79,00 

Opis

Każda forma prowadzenia działalności gospodarczej opiera się na wielu procesach, które stanowią jej elementy składowe. Są to procesy gospodarcze, które polegają na zbieraniu i analizowaniu informacji z wielu dziedzin biznesu. Są to między innymi zasoby, jakie przedsiębiorstwo posiada, technologia, wiedza, czy cały obszar ekonomiczno-finansowy. Każda z tych płaszczyzn jest bardzo istotna dla funkcjonowania danej organizacji na rynku. Bezsprzecznie jednak najbardziej wymiernym i newralgicznym obszarem w firmie są finanse w postaci rachunków zysków i strat, czy wskaźników płynności finansowej.

Jedną z najważniejszych grup informacji, które znajdują się w procesie analizy w przedsiębiorstwie są ponoszone koszty związane z wszelkimi przejawami działalności operacyjnej firmy. Istota tego zagadnienia jest ważna z punktu widzenia samego podłoża i celów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szkolenie wprowadza do tematyki kosztów przedstawiając ich pojęcie i kryteria ich klasyfikacji, a w dalszej części ukazuje różnice pomiędzy koszt księgowym a koszt ekonomicznym,  czynniki kształtujące poziom i strukturę kosztów, warianty ich ewidencji i sam sposób ewidencji oraz metody analizy kosztów prostych z bieżącej działalności.

Słowa kluczowe:
szkolenie analiza kosztów, analiza kosztów szkolenie, szkolenie z analizy kosztów, szkolenie z analizy kosztów przez internet szkolenie online kapitał obrotowy, szkolenie przez internet analiza kosztów, efektywność, zarządzanie, koszty, szkolenie analiza kosztów online, szkolenie analiza kosztów przez internet, szkolenie efektywność online, szkolenie zarządzanie online, szkolenie online efektywność, szkolenie online zarządzanie, szkolenie efektywność przez internet, szkolenie zarządzanie przez internet, szkolenie przez internet efektywność, szkolenie online przez internet, szkolenie online analiza kosztów rodzajowych, szkolenie przez internet analiza kosztów rodzajowych, szkolenie zarządzanie kapitałem obrotowym online, szkolenie analiza kosztów rodzajowych przez internet
PRODUKT CYFROWY materiały do pobrania w formie PDF [szacunkowa objętość: około 84 300 znaków ze spacjami]