ZASADY

Polityki prywatności

Polityka prywatności to nasze wytyczne co do zbierania danych osobowych naszych użytkowników i tego jak iw jakim celu będą wykorzystywane.

 1. DANE ZBIERANE OD UŻYTKOWNIKÓW

– automatycznie

Są to dane pozostawiane w czasie korzystania z naszych usług na stronie www.certyfikatyprzezinternet.pl wraz z podstronami czyli m.in. te, które zostają pozostawione w tzw. plikach cookies.

Automatycznie na naszym serwerze zbierane są także dane dotyczące przebiegu szkoleń i certyfikacji: uzyskanych wyników, czasu rozpoczęcia i ukończenia, nabycia uprawnień do korzystania z materiałów szkoleniowych, ukończonych partii materiałów, zdobytych punktów w ramach naszych rankingów i konkursów. Dane te są w sposób spersonalizowany widoczne dla innych użytkowników tylko gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

– dane podawane przez użytkownika

Podawanie tych danych jest dobrowolne, lecz bez nich niemożliwe jest zrealizowanie części umowy – takich jak wystawienie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia czy certyfikatu. Są to wyłącznie dane podawane np. w formularzach lub oknach dostępnych w naszych usługach.

Dane te są widoczne dla użytkowników tylko gdy użytkownik wyrazi na to zgodę – w całości bądź części – co jest określone w Profilu Użytkownika.

 1. WYKORZYSTYWANE DANYCH

Administratorem danych jest:

Alfa Learning Marcin Musiałek, 76-200 Krępa Słupska, ul. Słoneczna 8, NIP: 8392469025

Zebrane dane przetwarzane są wyłącznie zgodnie z jedną z trzech podstaw prawnych RODO i tylko na potrzeby czynności związanych z wykonaniem umowy i na czas trwania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dotyczy to np. Pomiary statystyczne (dalej „statystyka”), marketing własny (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora. W pozostałych przypadkach (np. rankingi ???) tylko gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

KONTAKT Z UŻYTKOWNIKIEM

 • W razie potrzeby kontakt z użytkownikiem podejmowany będzie za pomocą: poczty e-mail, poczty tradycyjnej oraz połączenia telefonicznego wyłącznie na życzenie użytkownika gdy np. zaznaczył, ze chce otrzymywać powiadomienia o nowych produktach.
 • Przesłanie odpowiedzi na zapytanie oraz wykonanie umowy na linii
  Alfa Learning – użytkownik
  (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje Użytkownik przed skorzystaniem z danej Usługi – najczęściej zakupu kursu/szkolenia),
  w tym świadczenie Usług na rzecz Użytkowników, a także dopasowywanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalanie Usług oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”

MOŻLIWOŚĆ DOKONYWANIA ZMIAN W DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma możliwość w każdym momencie edytować swoje dane, zmieniać je, jak również zmieniać uprawnienia dotyczące ich przetwarzania.

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych